Om Seniorværkstedet

Kort om Seniorværkstedet:

Seniorværkstedet udspringer af Frivilligcenter Næstveds ”Projekt Mandfolk”.  Der opstod en selvstændig frivillig arbejdsgruppe af både mænd og kvinder, som dannede foreningen Seniorværkstedet i 2008. Lokalerne blev lejet på Militærsvinget 1, Næstved d. 1.5.2009. 

Med tiden blev der for lidt plads på Militærsvinget, og efter overstået renovering er Seniorværkstedet pr. 1. januar 2013 flyttet til Kasernevej 19, Næstved.


 

Formålet med Seniorværkstedet er:

Socialt samvær for både kvinder og mænd.

At give medlemmerne mulighed for at udfolde de evner og forskellige interesser de har i værkstederne.


 

Faciliteter/rammer:

Seniorværkstedet har rigtig gode faciliteter, både for socialt samvær og ikke mindst for hobbyarbejde eller kreativ udfoldelse i værkstederne, af næsten enhver art. Kun folks fantasi sætter grænserne.


 

Personkreds:

Seniorværkstedet henvender sig til kvinder og mænd 60 +, som enten er efterlønnere eller folkepensionister.


 

Det økonomiske fundament:

Seniorværkstedet finansieres dels ved tildeling af midler til Frivilligt socialt arbejde målrettet ældre, som administreres af Næstved kommune, og dels af medlemskontingenter.


 

Igangværende aktiviteter

Socialt:

Vi afholder medlemsmøde en gang om måneden, hvor der kan købes et måltid mad, øl og vin, kaffe og kage, til rimelige priser.

Havebesøg, indsamling af krydderurter til kryddersnapse, udflugter.


 

Igangværende værksteder/aktiviteter:

Stenhugning
Stenslibning
Krydderurtesnapselaug

Træ, herunder trædrejning

Metalværksted

Hobbyværksted

Billedskabende værksted med hvad dertil hører

EDB værksted

Kortspil

Korsang

Stavgang
Blomsterbinding

Knipling

Billard

Sy, strikke m.m.

Madklubber 
Motionsrum  
Cykelværksted

 

Der vil være mulighed for at udvide værkstedaktiviteterne til f.eks.:

Pileflet

Syværksted af forskellig art

Dart
Petanque

 

Mulighederne for aktiviteter er mange. Vi giver plads til det du gerne vil og kan. Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvilke aktiviteter der skal være fremover. Vi udvikler Seniorværkstedet og  aktiviteterne i en positiv ånd og i et konstruktivt fællesskab!

Af hensyn til sikkerheden sker alt arbejde med maskinerne under opsyn af faguddannede ”nøglepersoner”, som står til rådighed med rådgivning og anvisninger, som skal følges.

Telefonnumre til nøglepersonerne er opslået på værkstedet.


 

Kontakt:

Formand Børge Knudsen,
tlf.: 27 17 72 72
 


Mail til bestyrelsen: seniorvaerkstedetbestyrelsen@gmail.com


 

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 

marts 2018:

 

Formand: Børge Knudsen

Næstformand: Poul Møller

Kasserer: Hanne Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Lilian Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Lotte Pedersen

Suppleant 1: Kaj Nonbo Nielsen

Suppleant 2: Richard Hansen

Aktivitetsudvalget:

Formand: Gunnar Hansen 

Udvalgsmedlem: Erling Hansen

Udvalgsmedlem: Inger Jensen

Udvalgsmedlem: Ole Skåning

Udvalgsmedlem: Jonna Jonsen

Udvalgsmedlem: Lise Darmer

Udvalgsmedlem: Annelis Meincke


 


VI SES PÅ KASERNEVEJ 19